Dział sprzedaży 502 378 099
Nawiąż współpracę 508 349 036
Pytania? wanda@wanda.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest WANDA Sp. z o.o., z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego 8, 55-080 Kąty Wrocławskie. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: wanda@wanda.pl lub na adres siedziby.

Cele i czas przetwarzania
Dane będziemy przetwarzać w celu:

 • Podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży lokalu, garażu, miejsca postojowego - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 2 lat po terminie upływu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji, gwarancji;
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 • Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu, gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie, gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych Wanda sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.Odbiorcy danych
Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • kancelariom notarialnym przygotowującym projekt umowy deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży lokalu;
 • generalnemu wykonawcy i jego podwykonawcom usuwającym usterki w ramach rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności odszkodowawczej;
 • dostawcom mediów;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność,
 • administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki,
 • zarządcy nieruchomości, w której nabyty został lokal;
 • notariuszom,
 • upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności podmiotom wykonującym usługi doradcze, księgowo - podatkowe, prawne, audytorskie, informatyczne.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji, rękojmi, gwarancji, zapewnienia dostawy mediów, sprawowania zarządu nieruchomością. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

POLITYKA COOKIES
Na stronie Wanda sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich używamy plików cookies w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej.

Polityka Cookies, Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej, której właścicielem jest Spółka pod firmą Wanda sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich adres: ul. Mireckiego 8, 55-080 Kąty Wrocławskie], nr tel. 71 316 66 77 , 71 390 57 01 ., adres e-mail: wanda@wanda.pl

Czym są pliki "cookies"?
Plik „cookie” - jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej strony internetowej, to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Zbieranie Twoich danych w dziennikach systemowych

Dzienniki systemowe - to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przeze nas przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania stronami. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody pliki „cookies” wykorzystywane są również w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika (w tym w zakresie treści reklamowych) oraz jej optymalizacji.

Jakich plików "cookies" używamy?
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies - stałe oraz sesyjne. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), natomiast stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics/Adwords (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

W jakim celu używamy plików „cookies”?

 1. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 2. do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. do optymalizacji korzystania z tej strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia, z których Użytkownik korzysta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i właściwości urządzenia, z którego korzysta przeglądając stronę internetową,
 4. do dostosowania treści reklamowych poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, w tym treści reklamowych w formie graficznej (reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook. Plików cookies używamy również w celu utworzenia i zdefiniowania przez Google listy odbiorców remarketingu Google Analytics, Google Adwords oraz Facebook na różnych urządzeniach (do obsługi funkcji remarketingu z Google Analytics w usługach sieci reklamowej Google, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick).Pliki „cookies”, z których korzystamy (zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkownika), mogą być udostępnione naszym partnerom oraz współpracującym z nami reklamodawcom, w tym Google.
Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Nasza strona internetowa nie gromadzi w plikach "cookies" danych osobowych.

Usuwanie plików "cookies"
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Czas przechowywania plików Cookies
Pliki cookies nie będą wygasały automatycznie po określonym czasie – będą usuwane po zakończeniu danej inwestycji. Pliki Cookies są potrzebne do celów statystycznych i marketingowych w trakcie całego cyklu życia produktu.

WŁASNY TRANSORT dostawa w 72h
NAPRAWA SPRZĘTU jesli zakupiony u nas
ZAMÓW 24h/d zamawiaj kiedy chcesz